РусскийEnglishPolskiCezki Japan Vietnam

ISO 9001

Naše poslání

Přinášíme dětem radost! Na základě využití moderních technologií a zařízení vyrábet kvalitní výrobky pro spotřebitele. Být v čele výroby plastových výrobků, zajistit růst blahobytu zaměstnanců, adekvátně reprezentovat běloruského výrobce na světové scéně.

Naše vize

Je možné se etablovat na pozicích světových lídrů prostřednictvím rozšiřování prodejních trhů, zvyšováním objemu produkce, zaváděním moderních technologií a zajištěním vysoké kvality výrobků.

Politika jakosti

Motto společnosti: Kvalita je náš úspěch a blahobyt.
Způsoby provádění:

- Využívání moderních metod řízení podniku v souladu s požadavky mezinárodních standardů;

- Vytváření podmínek pro výrobu na základě zavedení nových technologií a moderního, energeticky úsporného vybavení v duchu tvořivosti a otevřenosti;

- Studium globálních zkušeností výrobců podobných výrobků a technologií s cílem sebezdokonalování a předvídání požadavků spotřebitelů;

- dosažení evropské kvality výrobků a rozvoj nových trhů;

- Aktivní zapojení všech zaměstnanců společnosti do realizace této politiky a zlepšování jejich odborného vzdělávání.
© 2006-2019,